28 mars 2022

Det är hjälpsamt att prata om primära och sekundära känslor för att förstå ilska.